Johan DEDONCKER, Notaris te Berlare

 

Johan DEDONCKER

Notaris te Berlare

De notaris-bemiddelaar

Niet elke notaris is bemiddelaar.

Een notaris-bemiddelaar heeft een speciale opleiding genoten en dient erkend te zijn om als bemiddelaar te mogen optreden.

 

De notaris is bij uitstek geschikt om als bemiddelaar op te treden dankzij

  • zijn juridische vorming en ervaring als onpartijdig raadsman en
  • zijn strenge deontologische plichten van beroepsgeheim en discretie.

Opgelet: Uw notaris zal u misschien soms adviseren over wat voor u de beste keuze is. Indien die notaris als bemiddelaar optreedt, zal hij u nog steeds bijstaan en informeren, maar hij zal u niet adviseren. Dit wil zeggen dat hij tijdens een bemiddeling nooit zal aangeven wat hij de beste keuze vindt. De beslissing in een bemiddeling ligt altijd enkel bij partijen.